lorem ipsum

  

POKRETAČI:

POVIJESNI MUZEJ ISTRE,  PULA
HUMANISTIČKO DRUŠTVO HISTRIA,  KOPAR

PARTNERI:

CENTRO DI RICERCHE STORICHE, ROVINJ
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE, PAZIN
NARODNI MUZEJ LABIN
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA, KOPER
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U PULI
ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE

UREDNIŠTVO:

Tijana Barbić Domazet
Biserka Budicin
Mirjana Kontestabile Rovis
Goran Crnković
Damjana Frančić
Gracijano Kešac
Dean Krmac
Katarina Marić
Elena Poropat
Tajana Ujčić